Đời sống

Trang chủ » Người tu học phật phải phát tâm lập nguyện, Không phải lễ bái tùy thời!

Người tu học phật phải phát tâm lập nguyện, Không phải lễ bái tùy thời!

Sáng chiều thành tâm lễ bái. Đây là phương pháp tu thân. Bởi thân thì thường thích ăn ham ngủ đắm trong dục lạc hưởng thụ, buông lung phóng túng không thích khép mình theo phép tắc luật nghi, nên phải dùng đến phương pháp lễ Phật chuyên cần để từ đó có thể ngăn chữa bệnh giải đãi, giảm trừ dần thói hư tật xấu của thân.

Cung kính đốt đèn là một cách của phương pháp tu tâm. Tâm u tối mê mờ thích làm những chuyện ích kỷ lợi mình hại người, do tham sân si ám muội tạo nên những điều phiền lụy khổ đau cho người khác để thỏa mãn dục vọng phàm tục của mình.

Thành tâm cung kính đốt đèn cúng Phật, soi sáng hình Tượng Phật, thấy rõ tướng hảo trang nghiêm để từ đó đèn Phật huệ soi sáng đến tận thâm sâu tăm tối của tâm hồn. Sáng chiều là ý nói thời khóa tu niệm sáng chiều nhất định.

Người tu học Phật phải có thời khóa tu nhất định để nhiếp phục thân tâm, nhiếp niệm quán chiếu, không thể khi vui thì Tụng Kinh niệm Phật, khi buồn thì nghỉ hay hay khi buồn thì tìm đến Phật, niệm Phật Tụng Kinh cầu nguyện, khi được an vui lại thôi.

Người tu học Phật phải phát tâm lập nguyện, không thể xu hướng tùy thời, khi rảnh khi khỏe thì Tọa Thiền niệm Phật, khi bận khi mệt thì thôi, hoặc ngược lại.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
***
Ân Sư HT Tịnh Không

Zalo
Hotline
Chức năng khác